dimecres, 17 de setembre de 2014

TANCAMENT DEL MUSEU.

   Degut a circunstancies alienes a la voluntad d'aquest museu ens hem vist obligats a tencar l'entrada
per el public;  doncs d'aquesta forma no ens veurem obligats a donar cap explicació d' aquest assumpte que veritablement es molt enutjos per la nostre part, doncs sempre hem considerat que hem
estat burlats en la nostre forma de pensar en vers Sant Feliu.